Om Viljen

I 2014 var UL Viljen 90 år. I den forbindelse ble det laget en "RollUp" som ble vist på Kulturmønstringen samme år.

Her ble historien til UL Viljen presentert i grove trekk.

Den finner du her......

 

Årsmøte 2017 ble avholdt på Ravnanger us, tirsdag 27.02.2018 kl. 1900

Det ble gjennvalg på leder og styre

Ingen endring i kontingenten.