Mønstringen 2018

Invitasjon til Kulturmønstringen, 27-28. oktober 2018. (merk datoen!)

Påmelding tidligere deltagere:
Du melder deg på ved å sende mail med opplysninger om aktivitet og tidligere deltagelse. Ta
også med (event. endringer i) telefon og mailadresse.

Nye deltagere som ønsker å være med, må sende en mail med utfyllende opplysninger om seg selv og aktiviteten man driver med.

Mail adr. påmelding:   kulturmail
(du får en bekreftelse når påmeldingen er registrert)

Frist for påmelding:1.oktober

I samarbeid med Ravnanger Brass (Felleskorpset Askøy) som driver kafe'en, tilbyr vi varm mat til utstillerne både lørdag og søndag. Pris ca kr. 80 pr. dag. Ta eventuelt med dette i påmeldingen!

Vi må presisere at mønstringen skal være utstilling og salg av egne produkter og utstillerne skal ha tilknytning til Askøy!

Andre viktige tidspunkt som utstillerne må merke seg er som følger:

Fredag 26/10, utstillerne starter montering fra kl. 19:oo (merk tiden,)
NB. Det er viktig at alle møter fredag for å få tildelt plass, men ikke før kl.19:oo!

Åpningstider:
Lørdag 27/10  kl. 12:oo --- 17:oo
Søndag 28/10 kl. 12:oo — 17:oo

Vi ser frem til et fint og spennende arrangement

Disse er påmeldt hitil: